njegovateljice, italija

Program edukacije njegovateljica

Njegovateljice u Italiji || 

“Briga jedne osobe za drugu predstavlja najveću vrijednost života”.

Jim Rohn

 

A mi smo spremni da te vrijednosti gradimo zajedno sa Vama!

U saradnji sa partnerima iz Italije organizujemo program online edukacije i teorijskog i praktičnog osposobljavanja ženskih osoba starosti od 35-60 godina, kako bi stekle vještine i znanja neophodna za njegu starih ljudi.

Pored online edukacije, nudimo i mogućnost plaćene tromjesečne prakse u Italiji!

 

 

Online obuka se sastoji od dva dijela:

  1. Mini-kurs italijanskog jezika
  2. Obuka za gerontodomaćice/njegovateljice

U prvom dijelu obuke učesnice se upoznavaju sa osnovama italijanskog jezika, dok je tokom drugog dijela obuke akcenat na potrebama starijih osoba, načinima pripreme obroka, postupcima u održavanju higijene i čišćenja prostora, komunikacijom sa starijima, pružanjem prve pomoći i td.

Gerontodomaćica je osoba koja asistira starijim licima pružajući im sve potrebne usluge koje podrazumijevaju svakodnevno održavanje i pravilno funkcionisanje jednog domaćinstva, održava stambeni prostor čistim, vodi računa o redovnoj pripremi obroka za korisnika usluga, provjerava da li je korisnik usluga na vrijeme uzeo terapiju, pomaže mu i pri nabavci ljekova i sl.

Nakon uspješno savladane obuke, njegovateljice će imati priliku da obavljaju tromjesečnu praksu u Italiji, gdje će uz smještaj i hranu u kući lica koje njeguju imati obezbijeđen i mjesečni džeparac od 650€.

Po isteku tromjesečnog praktičnog osposobljavanja, njegovateljica se vraće u matičnu zemlju i nastavlja sa teorijskom obukom putem interneta, kako ne bi zaboravila italijanski jezik. Posle 3 mjeseca može opet da se vrati u Italiju na stručno osposobljavanje, u istoj ili drugoj porodici.

Tromjesečni turnusi su odlična prilika da usavršite italijanski jezik i steknete iskustvo koje će Vam pomoći da postanete profesionalac u ovom poslu.

Već nakon drugog turnusa, odnosno kada njegovateljica ode treći put u Italiju, njihov mjesečni džeparac se povećava za 50€.

 

NAPOMENA: Posao koji obavlja jedna njegovateljica je veoma zahtjevan, zbog čega je i selekcija veoma kompleksna. Žene koje odaberemo da se stručno usavršavaju moraju imati jak karakter, snažnu volju da primijene u praksi ono što su u teoriji naučile, i biti spremne da borave u Italiji na 3 mjeseca, a uz to moraju biti dobrog zdravlja i fizičke kondicije.

 

Prijave za program stručnog osposobljavanja njegovateljica slati na mejl adresu office@minutadoposla.com sa naznakom “Za stručno usavršavanje njegovateljica”