DIGIcoach_project_logo_smart4all

Know-how transfer for development of digitized career coaching services aiming to increase employability of university graduate interns

DIGIcoach

smart4all_logo
eu_emblem

Ovaj eksperiment prenosa znanja je dobio finansiranje iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Evropske unije u okviru SMART4ALL sporazuma o grantu br. 872614

CILJ PROJEKTA

Povećati zapošljivost mladih kroz Jobiri – digitalni koučing alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji, i učiniti karijernu edukaciju dostupnom za sve kroz podršku institucijama koje se bave karijerom.

PARTNERI

Pronašli smo partnere sa istom misijom i pozvali gđu Dolly Predovic, izvršnu direktoricu agencije Career Paths iz Italije da našem timu prenese znanja o digitalnom koučingu i karijerom usmjeravanju, i bude naš mentor tokom inovacije procesa koristeći savremene metode koučinga zasnovane na whole-brain thinking modelu

minuta_careerpaths_DIGIcoach_smart4all_KTE

DIGIcoach eksperiment adresira vertikalu DIGITIZED ANYTHING Smart4All projekta, nudeći inovativan pristup karijernoj edukaciji i nadogradnji vještina.

Tokom ovog eksperimenta smo kombinovali NBI™ alat koji je rezultat 30-godišnjeg istraživanja o funkcijama lijeve i desne moždane hemisfere od strane dr Kobus Neethling sa JOBIRI-evim algoritmima vještačke inteligencije!

Zašto je digicoach drugačiji?

Različite studije pokazuju da do 35-te gdine oko 25% mladih promijeni 5 poslova i da se u prosjeku ljudi zadržavaju na poslu ne duže od 2,5 godine.

 Mnoge platforme za zapošljavanje su pokušale da pokriju temu zapošljavanja nudeći razne poslovne prilike ali više nije dovoljno da samo razmišljamo o nezaposlenosti, već da adekvatno podržimo poboljšanje zapošljivosti. 

Drugi se ovim problemom bave kroz treninge i koučing sesije, ali individualni rad sa profesionalnim koučem može biti zahtjevan i skup proces.

Inovacija ovog eksperimenta leži u kombinaciji vještačke inteligencije (AI) sa NBI – revolucionarnom baterijom instrumenata koja teži da razvije razmišljanje cijelog mozga (whole brain thinking) kod pojedinaca, i implementaciju rezultata kroz proces obrazovanja, orijentacije i onboardinga kroz Jobiri.

Bojana_Perovic_Dolly_Predovic_DIGIcoach_Smart4All_NBI_mentoring

AKTIVNOSTI

Tokom DIGIcoach projekta realizovali smi sledeće aktivnosti:

1. ADAPTACIJA JOBIRI PLATFORME

Prevod i prilagođavanje Jobiri platforme i njenog sadržaja sa italijanskog na crnogorski jezik 

Snimljen voiceover materijal za 145 video lekcija prevedenih sa italijanskog, i sinhronizovanje audio i video resursa

2. Razvoj dodatka za prikupljanje oglasa

Job Scraper – alat koji prikuplja ponude za posao sa drugih veb lokacija:

preko 80.000 poslovnih prilika dnevno na jednom mjestu

3. NBI sertifikacija

Bojana Perović, koordinatorka projekta i suvlasnica Minute, sertifikovala se za NBI – Neethling Brain Instrument zahvaljujući saradnji sa Maverick Consulting

4. DIZAJNIRAN NOVI UNAPRIJEĐENI PROCES KOUČINGA

Dizajniran je unaprijeđeni proces koučinga, koji će kombinovati NBI sa vještačkom inteligencijom za postizanje najboljih rezultata. 

Testirali smo inovirani proces sa dva klijenta, pod mentorskom supervizijom jednog od 7 NBI Master trenera i vlasnika agencije Maverick Consulting, gdina Đorđa Maričića.

Otkrij i ti karijerni mentoring zasnovan na istinitim činjenicama o tome kako baš tvoj mozak radi!

5. Marketing kampanja

Pripremljena marketinška strategija za lansiranje platforme u Crnoj Gori, medijska gostovanja, kampanja na društvenim mrežama u cilju podizanja svijesti o tome da digitalna transformacija počinje sa transformacijom svijesti društva  i promjena u ponašanju pojedinca.

6. Potpisan prvi ugovor

Potpisan prvi ugovor o saradnji sa Hipotekarnom bankom, koja je donirala Univerzitetu Crne Gore trogodišnju pretplatu na Jobiri u cilju digitalizacije usluga svog Karijernog Centra!

Odrađena je i prva obuka zaposlenih u Karijernom centru Univerziteta Crne Gore o tome kako koristiti platformu, i kako je kombinovati sa NBI.

KAKO IZGLEDA INOVIRANI PROCES KARIJERNOG KOUČINGA

Otkrij karijerni mentoring zasnovan na istinitim činjenicama o tome kako baš tvoj mozak radi!

SERTIFIKOVANI NBI™ SAVJETNIK

Bojana je Specijalista za poslovnu psihologiju i menadžment, i suvlasnica je agencije Minuta do posla.

Prva je sertifikovana NBI savjetnica u Crnoj Gori, i osim za rad sa svojim klijentima, NBI će upotrijebiti za razvoj sopstvenog tima, čineći da ovaj alat postane neizostavan dio procesa orijentacije novih zaposlenih u agenciji Minuta do posla.

eu_emblem

SMART4ALL projekat finansira H2020, koji gradi kapacitete među evropskim stakeholderima kroz razvoj samoodrživih, prekograničnih eksperimenata u cilju prenosa znanja i tehnologije između akademske zajednice i biznisa.

Program targetira Customised Low-Energy Computing (CLEC) for Cyber-Physical Systems (CPS) kao i Internet of Things (IoT) i kombinuje skup jedinstvenih karakteristika koje se ujedinjuju pod zajedničkom vizijom različite kulture, različite politike, različite geografske oblasti i različitih domena aplikacija.

Kao dio svoje strategije, projekat razvija i održava aktivnu mrežu digitalnih inovacionih habova (DIH) širom Centralne, Južne i Istočne Evrope za podršku akademicima, malim i srednjim preduzećima i malo većim kompanijama koje ulaze u eru digitalizacije.