Kako da napišeš CV koji privlači pažnju?

U savremenom poslovnom svijetu veoma je teško biti drugačiji i izdvojiti se od ostalih. Dobre ocjene i mnogo vannastavnih aktivnosti ne mogu garantovati da ćeš dobiti posao tvojih snova, ili da ćeš zapravo dobiti priliku za intervju. Postoji veliki broj kvalitetnih kandidata, a tajna leži u tome da impresioniraš regrutere svojom unikatnošću.

Zamisli sledeću situaciju: Došlo je tvojih 5 minuta, i ti ulaziš u salu za intervju. Pred intervjuerom se nalazi tvoja radna biografija, a ti u momentu ne znaš da li si im poslao CV na engleskom ili na maternjem jeziku. Moliš se da nisi zaboravio unijeti i poslednji radni angažman… Da li je mejl adresa ispravna? Broj telefona možda više nije aktivan…

Ne, ne i ne!! To ne smiješ dozvoliti!

(Iako ti zvuči apsurdno, broj CV-a sa nepotpunim ili neispravnim kontakt podacima koji pristužu na našu adresu iz dana u dan je sve veći!)

Onog momenta kada ostaneš bez posla, ili kada shvatiš da ne možeš ili ne želiš više biti nezaposlen, ili si zaposlen ali treba ti promjena, potrebno je da posvetiš svoje vrijeme traženju pravog posla za tebe. Prvi korak u tom procesu je definitivno pisanje CV-a odnosno radne biografije, ili ažuriranje već postojećeg. Zašto je to veoma bitna stavka?
Zato što mnogo prije nego što dobijete priliku da se predstaviš poslodavcu na intervjuu, on je već na neki način “osjetio tvoju energiju” kroz tvoj CV!

Uvjeri se stoga da tvoj CV ispunjava sledeće uslove:

  • CV treba da sadrži ISPRAVNE lične i kontakt informacije (ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, email, a poželjno je i Skype ID i link za LinkedIn profil koji si, pretpostavlja se, prethodno sredio).
  • Poželjno je da sadrži tvoju kratku prezentaciju (summary) koja uključuje neke tvoje ključne vještine i sposobnosti, čime ćeš zaintrigirati intervjuera da nastavi sa čitanjem.
  • Nakon ova dva, sledeće poglavlje treba biti tvoje radno iskustvo, koje ćeš poređati od najskorijeg prema najstarijem. Ne smiješ izostaviti ime kompanije, adresu, i tvoju poziciju u toj kompaniji. Daj temeljan opis dužnosti koje si na tim poslovima obavljao, sa jasnim datumima (dovoljno je mjesec i godina) početka i prestanka rada u toj kompaniji. BITNO: U tvom CV-u ne bi trebale postojati praznine (gaps) između dva radna angažmana, ali ukoliko postoje, pokušaj da pripremiš odgovor na pitanje šta si radio u tom periodu. Ako imaš veoma raznoliko radno iskustvo, nemoj navoditi sve sezonske poslove ili poslove koji nisu relevantni za poziciju za koju apliciraš.
  • Zatim slijedi polje sa podacima o obrazovanju. Ovdje takođe treba dati što preciznije informacije o datumima, imenu ustanove, stečenim diplomama itd.
  • Poglavlje sa tvojim vještinama (Skills) možeš, ukoliko želiš, razdvojiti na lične i profesionalne vještine. U suštini, tvoje lične vještine su dobre organizacione sposobnosti, komunikativnost, fleksibilnost, otpornost na stres itd., dok tvoje profesionalne vještine uključuju jezike koje govoriš, kompjuterske programe kojima se koristiš, i neke specifične vještine potrebne za posao za koji apliciraš.
  • Ukoliko si pohađao neke kurseve, volontirao si, imaš određene sertifikate, ne oklijevaj da ih uneseš u tvoj CV.

Većina savremenih kompanija, posebno na Zapadu, preferira biografije bez fotografije, ali postoje i oni poslodavci koji zahtijevaju fotografiju pasoškog formata a nerijetko i fotografiju cijele figure (kao što je slučaj sa poslodavcima sa Bliskog Istoka).

CV, naravno, predstavlja polaznu osnovu, ali ono što moraš imati u vidu jeste da ON NIJE DOVOLJAN DA BI PRONAŠAO POSAO!

O tome šta ti je još potrebno, saznaćeš u nekom narednom blogu…

Za sada, ostani dobro i – zgrabi tu poslovnu priliku! 🙂