Koučing paketi

 • CAREER BASIC
 • Izrada CV-a na maternjem jeziku
 • Propratno/motivaciono pismo na maternjem jeziku
 • Izrada LinkedIn profila
 • Intervju koučing (60min)
 • Izrada profila ličnosti
 • 49.00
 • CAREER PLUS
 • Izrada CV-a na maternjem jeziku
 • Propratno/motivaciono pismo na maternjem jeziku
 • Izrada LinkedIn profila
 • Intervju koučing (60min)
 • Izrada profila ličnosti
 • 69.00
 • CAREER EXTRA
 • Izrada CV-a na maternjem i engleskom jeziku
 • Propratno/motivaciono pismo na maternjem i engleskom jeziku
 • Izrada LinkedIn profila
 • Intervju koučing (60min) + lično brendiranje (30min)
 • Izrada profila ličnosti
 • 89.00