IZRADA CV-A

Na crnogorskom / srpskom, engleskom, njemačkom i italijanskom jeziku

grupni, linkedin, mentoring

IZRADA MOTIVACIONOG PISMA

Na crnogorskom / srpskom, engleskom, njemačkom i italijanskom jeziku

IZRADA LINKEDIN PROFILA

Na crnogorskom / srpskom i engleskom jeziku

grupni, linkedin, mentoring

KARIJERNO SAVJETOVANJE ZASNOVANO NA NBI METODOLOGIJI

** rok izrade 48h / 2 radna dana.

SVAKA URGENCIJA SE DODATNO NAPLAĆUJE 5,00€.

PRVI DIGITALNI MENTOR ZA KARIJERU KOJEG POKREĆE VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA